top of page

שמיר יעוץ והדרכה

 חינוך טכנולוגי 

ליווי ויעוץ חינוכי

מתמחים ביעוץ לרשויות ולמוסדות חינוך בתחומי תוכניות לימוד מדעי המחשב, קוד, קידום מיומנויות חשיבה ולמידה פעילה

מנוי תוכן בית ספרי - U IN GAME

חומרי למידה והוראה מלאים בעברית,
ללימודי קוד וחשיבה מחשובית באתר תוכן
מאושר על ידי משרד החינוך. מאפשרים לכל
מורה, גם ללא ידע קודם, ללמד שיעורי קוד
עם חומרי הוראה מדורגים וקלים ליישום.

תוכנית אולימפיאדה

בתוכנית עוסקים בלמידה רב תחומית מבוססת אתגרים, בהנחיית מורה בית ספר ללא הוספת עומס על המורה

הדרכות תלמידים

תוכנית לימודי מקצועות המחשב עם חומרי לימוד בעלי אישור תוכן ממשרד החינוך. אנו במאגר התכניות החיצוניות של משרד החינוך במסלול הירוק.

מוזמנים להצטרף ללקוחותינו

'שמיר יעוץ והדרכה' מתמחה בקידום חדשנות, למידה פעילה, מיומנויות פתרון בעיות ולימודי פיתוח תוכנה (קוד) בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי​מוזמנים להצטרף ללקוחותינו ולהנות משרותים בהתאמה אליכם

Girl with Teacher
bottom of page